""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 maja 2019

  W dn. 8 maja, w modernistycznym Pałacu Sant Pau w Barcelonie, odbył się uroczysty koncert muzyki poważnej z okazji 15-lecia największego, historycznego rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, w tym o Polskę.

  Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie,  instytucji europejskich w Barcelonie oraz Konsulatu Generalnego RP Rumunii (jako obecnej prezydencji UE).

   

  W koncercie wzięli udział przedstawiciele władz KH, władze regionalne, służby policyjne, przedstawiciele korpusu konsularnego z państw europejskich oraz przedstawiciele społeczności państw członkowskich UE, które wzięły udział w akcesji 2004 r. (w sumie ok. 200 osób).

   

  Inaugurując wydarzenie Konsul Gen. K.Cemka podkreśliła przełomowe znaczenie roku 2004 w dziejach Polski i naszej części Europy – ostateczne zakotwiczenie w Europie w XX w. po wieloletniej walce o niepodległość i wyzwolenie się z epoki komunizmu. Nawiązała do znaczenia ruchu Solidarności i 30. rocznicy Okrągłego Stołu, wydarzeń które zapoczątkowały serię zmian polityczno-społecznych w naszej części Europy. Przypomniała o korzyściach członkostwa Polski w UE wskazując na stabilny wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość, rozwój infrastruktury miast i wsi, o korzyściach dot. wymiany studenckiej, naukowej, a także stymulacyjnym wpływie członkostwa w kontekście stabilizacji instytucjonalnej i bezpieczeństwa. Przypomniała o polskich inicjatywach politycznych i wkładzie RP na rzecz całej UE, tj. Partnerstwie Wschodnim i wsparciu dla stabilizacji europejskich aspiracji Bałkanów Zachodnich. Odniosła się również kluczowej roli osoby św. Jana Pawła II w procesie zmian demokratycznych w Polsce w naszym regionie. Przypomniała o historycznych inicjatywach integracyjnych w Europie, których udziałowcem i inicjatorem była właśnie Polska, m.in. w ramach utworzenia z Litwą Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

   

  Elementy polskiej tradycji i kultury były również mocno akcentowane podczas części artystycznej wydarzenia. W koncercie zaprezentowano repertuar polskich pieśni w wykonaniu polskiej solistki p. U. Bardłowskiej, która wykonała m.in. utwory F. Chopina (Życzenie, Piosenka Litewska) oraz F. Poulenca  (Wianek i Ostatni Mazur).

  IMG_0332
  IMG_0341
  IMG_0344
  IMG_0348
  IMG_0351
  IMG_0370
  IMG_0376
  IMG_0394

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: