""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 2 czerwca 2017

  W piątek 2 czerwca 2017 r. Polska została po raz szósty wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wybór Polski do jednego z głównych organów ONZ świadczy o uznaniu wkładu naszego kraju w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zaufaniu, jakim darzy nas społeczność międzynarodowa.

  Rada odgrywa wiodącą rolę w globalnej dyskusji nt. bezpieczeństwa, poszukując rozwiązań konfliktów, czy to za pomocą środków pokojowych czy z użyciem siły. Zasiadanie w tym gremium podnosi międzynarodową rangę i prestiż państwa oraz daje możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz wzmocnienia światowego bezpieczeństwa i realizacji najważniejszych celów ONZ.

   

   

  Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie

  W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi piętnaście państw, z których pięć (Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania) posiada status stałych członków. Pozostałe dziesięć państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na kadencję dwuletnią, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków. Polska w przeszłości zasiadała w RB w latach: 1946-47, 1960, 1970-1971, 1982-1983 i 1996-1997. Wybór Polski na niestałego członka RB NZ w latach 2018-2019 jest szóstą kadencją naszego państwa w Radzie. Od 1 stycznia 2018 roku Polska będzie współdecydować w najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem i pokojem na świecie.

  Polska oficjalnie zgłosiła swoją kandydaturę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 w marcu 2009 roku pod hasłem „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowanie”, jednak intensywna kampania na rzecz członkostwa została zainaugurowana we wrześniu ubiegłego roku. - To państwo, które zasiada w RB, ma zawsze w czasie tej kadencji swój okres przewodnictwa, który oznacza, że można skutecznie wychodzić z własną agendą, tzn. z tymi tematami, które dane państwo chce na forum RB ONZ przedyskutować – mówił wówczas Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas inauguracyjnej konferencji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski przekonywał, że zasiadanie w RB ONZ jest nie tylko "prestiżem, nie jest tylko dumą z faktu, iż Polska może zasiadać w istotnym gremium międzynarodowym, które podejmuje ważne decyzje dotyczące polityki międzynarodowej, ale także możliwością promocji naszego regionu i naszej wrażliwości na sprawy międzynarodowe".

   

  Priorytety

  Polska w RB ONZ będzie walczyć nie tylko o swoje interesy, ale będzie też w pewien sposób głosem regionu – Europy Środkowej i Wschodniej. Każde z państw starających się o miejsce w RB ONZ reprezentuje swój region, w przypadku Polski to Grupa Europy Wschodniej zrzeszająca 23 państwa. Jedynym konkurentem Polski w wyborach do RB na lata 2018-2019 z EEG była Bułgaria, która w listopadzie 2016 r. wycofała się z rywalizacji.

  Polska chce wykorzystać członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problemy o charakterze globalnym, takie jak terroryzm, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Ważne miejsce w polskiej agendzie zajmować będzie także sytuacja na Ukrainie oraz powrót do udziału w operacjach pokojowych ONZ.

  Wśród najważniejszych priorytetów polskiego członkostwa w RB ONZ znajdzie się również wzmocnienie efektywności prac Rady Bezpieczeństwa i zwiększenie roli oraz autorytetu organizacji.

   

  Siła prawa

  Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa po ponad dwudziestu latach nieobecności. W tym czasie międzynarodowe położenie Polski zmieniło się, a nasz kraj został członkiem NATO i Unii Europejskiej. Jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, również w bezpośrednim sąsiedztwie Polski i Unii Europejskiej pozostaje niespokojna. Polska, stawiając na prymat prawa międzynarodowego w relacjach międzynarodowych, jako członek Rady Bezpieczeństwa będzie dążyła do budowy świata opartego na „sile prawa, a nie na prawie siły”.

  Polska rozpocznie swoją dwuletnią kadencję 1 stycznia 2018 r. Razem z Polską do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 wybrane zostały Kuwejt, Gwinea Równikowa, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej. W wyborach uzupełniających w ramach grupy Europy Zachodniej wybrana została Holandia, która zastąpi Włochy i będzie sprawować mandat członka RB ONZ w 2018 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: