""
close

 

 

W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

Rejestracja wizyt w systemie e-Konsulat dotyczy spraw: paszportowych, prawnych i obywatelskich.

 

W razie potrzeby złożenia kilku wniosków należy zadbać o zarejestrowanie każdej sprawy osobno. Dotyczy to również rejestrowania wizyt dla kilku osób.

 

Zapisów w systemie e-Konsulat nie wymagają sprawy z zakresu pomocy konsularnej, wypadki losowe, odbiór paszportów i innych dokumentów. Odbiór odbywa się codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Przy każdej wizycie w Konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

 

Po zarejestrowaniu się należy – dla pewności – wydrukować potwierdzenie umówienia wizyty na wybrany przez Państwa dzień i godzinę.

 

Jeśli w systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Konsulat Generalny RP w Barcelonie jest zamknięty lub dla danej usługi nie przyjmuje się w danym dniu interesantów albo nie ma wolnych miejsc.

 

 

Wizyta w sprawach paszportowych;

 

1.           Wejdź na stronę www.e-konsulat.gov.pl

2.           Wybierz kraj oraz placówkę: Hiszpania/Barcelona,

3.           Wybierz zakładkę po lewej stronie Menu: Wizyty w konsulacie - Sprawy paszportowe,

4.           Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą zasad umawiania się na spotkania,

5.           Zarezerwuj termin wybierając liczbę osób oraz dowolną, dostępną datę,

6.           Wypełnij formularz wizyty paszportowej podając dokładne dane osoby, która będzie składać wniosek,

7.           Pobierz potwierdzenie wizyty i wydrukuj. Z potwierdzeniem należy stawić się w urzędzie.

 

 

UWAGA!!!

 

Przypominamy Państwu, że okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie obejmuje wyłącznie Katalonię oraz Baleary. Pozostała część Królestwa Hiszpanii oraz Andora wchodzi w skład okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie, który jest właściwy terytorialnie do rozpatrywania wniosków z zakresu spraw prawnych i obywatelskich w odniesieniu do osób, które nie zamieszkują na stałe w Katalonii lub na Balearach.

Zgodnie z zasadą terytorialności interesanci spoza okręgu konsularnego mogą składać w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie wyłącznie wnioski w celu uzyskania paszportu (podczas wizyty w Konsulacie interesant przedkłada wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia swojej sprawy paszportowej).

Pozostałe rodzaje spraw, tj. prawne lub z zakresu obywatelstwa, interesant załatwia w swoim okręgu konsularnym (tj. w polskim urzędzie konsularnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) nawet, jeśli załatwienie tych spraw jest związane ze sprawą paszportową lub jest niezbędne do jej załatwienia.

 

 

Wizyta w sprawach prawnych lub obywatelskich

 

1.           Wejdź na stronę www.e-konsulat.gov.pl

2.           Wybierz kraj oraz placówkę: Hiszpania/Barcelona,

3.           Wybierz zakładkę po lewej stronie Wizyty w konsulacie - Sprawy prawne lub sprawy paszportowe 

4.           Dokonaj weryfikacji obrazka na dole strony,     

5.           Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą zasad umawiania się na spotkania,

5.           Zarezerwuj termin wybierając liczbę osób oraz dowolną, dostępną datę,

6.           Wypełnij formularz wizyty podając dokładne dane osoby, która będzie składać wniosek,

7.           Pobierz potwierdzenie wizyty i wydrukuj. Z potwierdzeniem należy stawić się w urzędzie.

 

Dla przypomnienia sprawy prawne obejmują między innymi czynności z zakresu:

- poświadczanie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu

- poświadczanie życia na potrzeby ZUS

- poświadczania tłumaczeń,

- wydawania zaświadczeń i zezwoleń,

- stanu cywilnego i uznania ojcostwa,

- żeglugi morskiej i śródlądowej,

- uzyskania (wydobycia) niektórych dokumentów z Polski,

 

Czynności z zakresu spraw obywatelskich obejmują wyłącznie sprawy z zakresu:

- potwierdzenia posiadania/utraty/zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nadania obywatelstwa polskiego.

 

 

Odwołanie spotkania w systemie e-Konsulat jest możliwe tylko w przypadku wizyty w sprawach paszportowych.

 

Osoby, które nie mogą przyjechać do urzędu we wcześniej umówionym terminie lub osoby, które chcą zmienić termin spotkania, powinny najpierw anulować spotkanie według następującego schematu:

 

1.     Wejdź na stronę www.e-konsulat.gov.pl

2.     Wybierz zakładkę Wizyty w Konsulacie

3.     Wybierz zakładkę Anuluj umówioną wizytę

4.     Wprowadź kolejno numer formularza oraz kod (numery znajdują się na potwierdzeniu

         umówionego spotkania)

5.     Odwołaj umówioną wizytę.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych