""
close

 

 

 

Repatriacja jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ze względu na ograniczony w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zakres terytorialny obowiązujących regulacji prawnych, w myśl których – „wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej” - Konsulat Generalny w Barcelonie nie jest właściwym do realizacji spraw z zakresu repatriacji.

 

Więcej informacji na temat repatriacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1118, z późn. zm.).

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych