""
close

 

 

 

Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na hiszpańskiego i z języka hiszpańskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

 

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. zaświadczeń o niekaralności;
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych dokumentów.

     

Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka hiszpańskiego na język polski i z języka polskiego na język hiszpański. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

 

Opłata zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

 

W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

 

Ważne:

 

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Hiszpanii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych