""
close

 

 

 

Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać samodzielnie, przy okazji pobytu w Polsce w Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych lub drogą pocztową bądź też korzystając z usług pełnomocnika

 

Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .

 

Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą wystąpić o zaświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości .

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 580)

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych