""
close

Avda. Diagonal 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 933 220 542  lub  (+34) 933 227 234 
Faks: (+34) 933 222 907   
e-mail: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 

Mapka dojazdowa
Pokaż Poland MFA na większej mapie.
Najwygodniej dojechać:
Metro: linia 3 ZIELONA Stacja Maria Cristina

 

Godziny urzędowania

Od poniedziałku do piątku.
Konsulat udziela informacji w godzinach od 09:00 do 17:00
Interesanci  przyjmowani są w  godzinach  od 10:00 do 14:00

 

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 12.30 do 13.30

 

 

System obowiązkowej rejestracji wizyt w Konsulacie

 

 

 

Okręg konsularny

Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie  obejmuje  całą Katalonię oraz Baleary.
Pozostały obszar Hiszpanii i Andora znajdują w gestii Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Hiszpanii.

 

 

Pomoc konsularna - kontakt w nagłych wypadkach

 

Katalonia i  Baleary
ALARMOWY  telefon  komórkowy     +34 607 735 740
(Konsulat Generalny RP w Barcelonie)

 

Hiszpania poza Katalonią i Balearami

ALARMOWY  telefon komórkowy   +34 629 864 508
(Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie)

 

Telefony alarmowe działają:
- w dni robocze po godzinie 17.00
- w dni wolne od pracy i święta
- przeznaczone są do kontaktu z konsulem dyżurnym wyłącznie w nagłych wypadkach losowych wymagających natychmiastowej interwencji konsula, do których należą: zgony, wypadki z udziałem obywateli polskich, sytuacje kryzysowe.

Uwaga!
Konsul dyżurny, który podczas dyżuru konsul przebywa stale poza siedzibą Konsulatu, nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej interwencji lub pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu lub znajdują się na stronie internetowej Konsulatu  (np. w sprawach paszportowych, prawnych lub obywatelskich).

 

 

Korespondencja

Konsulat Generalny RP w Barcelonie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.).
Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie osoby (imienia i nazwiska),
od której pochodzi, adresu tej osoby, przedmiotu sprawy której dotyczy.

 

KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)

KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane w przypadku pozyskiwania danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane zarówno przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku zbierania danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą (art. 13 i 14 RODO)

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych