""
close

 

 

 

Instytut Polski w Madrycie

Instytut Polski jest placówką podległą Ministerstwu Spraw Zagranicznych, którego naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego.

 

C/Felipe IV 12, bajo A

28014 Madrid

Tel.: (+34) 914 298 672

Fax: (+34) 914 298 682

E-mail: madryt@instytutpolski.org
www.culturapolaca.es

 

Przedstawicielstwo Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w Madrycie

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest organizacją rządową, której głównym celem jest promocja Polski, zarówno w kraju jak i za granicą, jako kierunku atrakcyjnego turystycznie. W swojej działalności POT poprzez swoje przedstawicielstwa za granicą wzmacnia wizerunek Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej opartej na fundamentach dziedzictwa kulturowego oraz walorach środowiska naturalnego.  

 

C/Princesa 3 duplicado, local 1310

28008 Madrid

Tel.: (+34) 915 414 808 

Fax: (+34) 915 413 423

E-mail: info.es@polonia.travel
www.polska.travel

 

Polskie Linie Lotnicze PLL LOT

www.lot.com

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych