""
close

 

   

Niezapomniane momenty!

 

 

ZAKOŃCZENIE POLSKIEJ PREZYDENCJI w UNII EUROPEJSKIEJ 2011

 

Największym wydarzeniem promocyjnym polskiej prezydencji  zrealizowanym przy udziale finansowym Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolski, był wieńczący prezydencję Koncert Kolęd w bazylice Świętej Rodziny (Sagrada Família) (6.12.2011) w wykonaniu Chóru Męskiego i Chłopięcego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Prof. Stefana Stuligrosza i Kapeli Sebastiana Karpiela-Bułecki.  Polskim  koordynatorem wydarzenia była Fundacja Ogrody Muzyczne.

---
[ES] El concierto de Navidad dirigido a los Amigos del Templo y a los trabajadores se celebra en el interior de la Sagrada Familia. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, abre el acto con un parlamento de bienvenida y agradecimiento al Consulado de Polonia, con motivo de la clausura de la presidencia de Polonia en la Unión Europea. El concierto, de aproximadamente una hora y media, va a cargo del Coro masculino de Jóvenes y Adultos de la Filarmónica de Poznań.

--
[CA] El concert de Nadal adreçat als Amics del Temple i als treballadors se celebra a l'interior de la Sagrada Família. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, obre l'acte amb un parlament de benvinguda i agraïment al Consolat de Polònia, amb motiu de la clausura de la presidència de Polònia a la Unió Europea. El concert, d'aproximadament una hora i mitja, va a càrrec del Cor masculí de Joves i Adults de la Filharmònica de Poznań.

 

Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Polską politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. 

 

Prezydent, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, współdziała w tej dziedzinie z premierem i ministrem spraw zagranicznych.

 

Minister spraw zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną rządu i posiada szerokie kompetencje w tym zakresie, wynikające z polskiego prawa.

 

Jako szef polskiej dyplomacji, będącej narzędziem polityki zagranicznej, zapewnia utrzymanie stosunków z innymi państwami, dba o interesy Polski i jej obywateli, a także o wizerunek naszego kraju w świecie.  

 

Polityka zagraniczna Polski jest realizowana poprzez służbę zagraniczną - urzędników i dyplomatów pracujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz na placówkach dyplomatycznych.

 

Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Katalonii i na Balearach jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie 

 

Konsulat Generalny RP w Barcelonie udziela obywtelom polskim opieki konsularnej, aktywizuje i integruje działania środowisk polonijnych i wzmacnia ich więzi z krajem, oraz realizuje szeroko pojęta dyplomację publiczną, której nadrzędnym celem jest uzyskiwanie za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP  

 

Dyplomacja publiczna

 

Kształtowanie przychylnej Polsce zagranicznej opinii publicznej, poprawa i obiektywizacja wiedzy i zrozumienia naszego kraju, jego historii, wkładu Polski i Polaków w rozwój Europy i świata, wzmocnienie prestiżu naszego kraju na arenie międzynarodowej, stymulowanie kontaktów i współpracy pomiędzy zagranicznymi i polskimi partnerami to cele prowadzonej wielokierunkowo dyplomacji publicznej realizowanej przez MSZ RP i placówki dyplomatyczne, obejmującej  szerokie spektrum działań o charakterze informacyjnym. 

   

Dyplomacja publiczna prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP to zestaw działań o charakterze strategicznym, koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą wpływają na realizację istotnych interesów Polski w świecie, użyając narzędzi i metod spoza obszaru tradycyjnej dyplomacji jako obszaru relacji międzypaństwowych.

 

Stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnej dyplomacji, jest działalnością skierowaną do zagranicznych instytucji, organizacji i społeczeństw.

 
 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych