""
close

 
 
 
 
Projekty wspierające naukę języka polskiego, promocja kultury naszego kraju, ochrona praw Polonii i Polaków za granicą, jak i budowanie pozytywnego wizerunku Polski, to tylko niektóre z zadań Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Co robią polscy dyplomaci na rzecz rodaków poza granicami kraju dowiesz się z publikacji „Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii”.

 

Co roku fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz inne polskie instytucje mogą zgłaszać projekty polonijne w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą". Dzięki publikacji „Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii” można dowiedzieć się, jakie projekty już udało się zrealizować i jakie inicjatywy mogą uzyskać wsparcie finansowe ze strony Polski.

 

                       

 

       

 

Więcej informacji o wsparciu Polonii i Polaków za granicą można znaleźć w zakładce Polonia portalu MSZ.

 

Zapraszamy do sprawdzenia informacji o Państwa organizacji w  bazie organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą Głównego Urzędu Statystycznego

 
 
 
 

"Atlas polskiej obecności za granicą"  Ministerstwa Spraw Zagranicznych to pionierska publikacja, która poprzez mapy i krótkie teksty oraz zbiorcze informacje, prezentuje obecność polskiej emigracji na świecie.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych