""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO PRZEZ SĄD ZAGRANICZNY

 •  

   

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie uprzejmie informuje, że od dnia 20 września 2018 roku nie pośredniczy w rejestracji wyroków rozwodowych.

   

   

  Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

   

   

   

  Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

   

  Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

   

  Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: