""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 •  

   

   

  Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego są w Hiszpanii rejestrowane przez urzędy stanu cywilnego (Registros Civiles). W Hiszpanii istnieje Centralny Urząd Stanu Cywilnego (Registro Civil Central) rejestrujący zdarzenia mające miejsce wyłącznie poza Hiszpanią (poprzez hiszpańskie placówki konsularne) i dotyczące obywateli Hiszpanii lub osób, które nabyły obywatelstwo hiszpańskie.

  Nie ma centralnego rejestru urodzeń, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego, które miały miejsce na terenie Hiszpanii. W związku z powyższym, w celu wydobycia odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu należy koniecznie podać dokładne miejsce zdarzenia, gdyż brak takiej informacji uniemożliwia wydobycie odpisu aktu.

  Opłata konsularna za wydobycie za pośrednictwem konsula dokumentu z Registro Civil wynosi 30 euro. Kwota ta obejmuje również doręczenie dokumentu na wskazany przez wnioskującego adres w Polsce.

   

  Istnieje możliwość wydobycia dokumentu z Registro Civil samodzielnie, bez korzystania z pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie. W tym celu, na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, oprócz danych osoby (osób), której dotyczy zdarzenie należy podać szczegółowo miejsce (prowincję) oraz USC (Registro Civil), w którym zostało ono zarejestrowane.

   

  ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie, należy wpłacić równowartość wyżej wymienionej kwoty przeliczoną na polską walutę (według aktualnej tabeli C kursu sprzedaży walut obcych NBP) na poniższe konto i przesłać do Konsulatu dowód dokonania wpłaty:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  NBP Okręgowy Oddział Warszawa

  43101010100007942231000000

  paragraf 75057083

  tytuł przelewu: wydobycie dokumentu przez KG RP w Barcelonie

   

  Prosimy o zastosowanie aktualnej tabeli kursów (publikowana na stronie internetowej www.nbp.gov.pl oraz w niektórych dziennikach) tzn. wpłacenie równowartości ww. kwot według przelicznika z dnia przelewu.

   

  W przypadku złożenia wniosku o wydobycie odpisu hiszpańskiego aktu stanu cywilnego bezpośrednio w naszym urzędzie istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką lub przekazem pocztowym (w Hiszpanii - giro postal) z dokładnym podaniem adresu i nazwy placówki. Konsulat nie przyjmuje płatności kartą płatniczą i czekami

   

  PRZYDATNE LINKI:

  WNIOSEK O WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Z MIEJSCOWEGO URZĘDU;

   

  AKT URODZENIA:

  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428235421?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_de_Nacimiento_.PDF

   

  AKT ZGONU:

  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428235694?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicitud_de_Certificado_de_Defuncion.PDF

   

  AKT MAŁŻEŃSTWA:

  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428235560?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_solicitud_para_Certificado_de_Matrimonio.PDF

   

  W celu wydobycia dokumentu z miejscowego urzędu stanu cywilnego przez konsula należy uprzednio dokonać zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie w systemie e-Konsulat.

   

   

  PODSTAWA PRAWNA:

  Art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  Pkt. 5.02 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).- pkt 7.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: