""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSULAT

 • Avda. Diagonal 593-595
  08014 Barcelona
  Tel.: (+34) 933 220 542  lub  (+34) 933 227 234 
  Faks: (+34) 933 222 907   
  e-mail: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Mapka dojazdowa
  Pokaż Poland MFA na większej mapie.
  Najwygodniej dojechać:
  Metro: linia 3 ZIELONA Stacja Maria Cristina

   

  Godziny urzędowania

  Od poniedziałku do piątku.
  Konsulat udziela informacji w godzinach od 09:00 do 17:00
  Interesanci  przyjmowani są w  godzinach  od 10:00 do 14:00

   

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 12.30 do 13.30

   

   

  System obowiązkowej rejestracji wizyt w Konsulacie

   

   

   

  Okręg konsularny

  Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie  obejmuje  całą Katalonię oraz Baleary.
  Pozostały obszar Hiszpanii i Andora znajdują w gestii Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Hiszpanii.

   

   

  Pomoc konsularna - kontakt w nagłych wypadkach

   

  Katalonia i  Baleary
  ALARMOWY  telefon  komórkowy     +34 607 735 740
  (Konsulat Generalny RP w Barcelonie)

   

  Hiszpania poza Katalonią i Balearami

  ALARMOWY  telefon komórkowy   +34 629 864 508
  (Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie)

   

  Telefony alarmowe działają:
  - w dni robocze po godzinie 17.00
  - w dni wolne od pracy i święta
  - przeznaczone są do kontaktu z konsulem dyżurnym wyłącznie w nagłych wypadkach losowych wymagających natychmiastowej interwencji konsula, do których należą: zgony, wypadki z udziałem obywateli polskich, sytuacje kryzysowe.

  Uwaga!
  Konsul dyżurny, który podczas dyżuru konsul przebywa stale poza siedzibą Konsulatu, nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej interwencji lub pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu lub znajdują się na stronie internetowej Konsulatu  (np. w sprawach paszportowych, prawnych lub obywatelskich).

   

   

  Korespondencja

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.).
  Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie osoby (imienia i nazwiska),
  od której pochodzi, adresu tej osoby, przedmiotu sprawy której dotyczy.

   

  KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)

  KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane w przypadku pozyskiwania danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

  KLAUZULE INFORMACYJNE stosowane zarówno przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku zbierania danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą (art. 13 i 14 RODO)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: