""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZBIORY POLSKIE ZA GRANICĄ

 •  

  Zbiory polskie za granicą

   

  W Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN prowadzone są prace nad rejestracją księgozbiorów polskich przechowywanych poza granicami Kraju. Przedsięwzięciu temu przyświecają przede wszystkim cele naukowe i dokumentacyjne. Naszym głównym założeniem jest zgromadzenie informacji o istniejących kolekcjach polskich w zbiorach obcych.

  Zaznaczyć przy tym należy, że za polonika przyjmujemy zbiory spełniające przynajmniej jeden z następujących warunków: w języku polskim, na tematy polskie lub autorstwa Polaków, drukowane w polskich (lub polonijnych) oficynach, także zespoły o polskiej proweniencji – zgromadzone przez Polaków a zawierające piśmiennictwo obce.

  Rejestracji podlegają kolekcje historyczne, naukowe i bibliofilskie stanowiące polskie dziedzictwo kulturowe, a założona baza danych może być wykorzystywana przez badaczy i zainteresowane instytucje, ułatwiając im poszukiwania i współpracę.

  Obok kwerendy bibliograficznej najważniejszym źródłem informacji o tych zasobach są kwestionariusze wypełnione przez osoby lub instytucje dysponujące wiadomościami o takich kolekcjach.

  Wszelką korespondencję, proszę kierować na adres Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) lub drogą elektroniczną (rejestracjazbiorow@mkidn(dot)gov(dot)pl). Informacje można uzyskać również pod telefonem + 48 22 421 03 79. Na życzenie możliwe jest przesłanie materiałów w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

  Zebrany materiał ukaże się jako tom II Informatora. Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Kolekcje polskie w bibliotekach obcych. Dotychczas zgromadzone informacje opublikowano w książce: Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator T. 1 Polskie i polonijne księgozbiory instytucji autorstwa Barbary Bieńkowskiej, Elżbiety Maruszak i Jacka Puchalskiego (publikację można nabyć przez kontakt z ksalanska@mkidn(dot)gov(dot)pl).

   

  DO POBRANIA

  Biblioteki polonijne - kwestionariusz

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: